ReflektoryJsou používány jako zrcadlové reflektory pro lampy a sluneční kolektory. Jsou součástí konstrukce ozařovacího zařízení a solárního koncentrátoru (CST). Zrcadlovina se nanáší vakuovou metalizací a zajišťuje efektivní odraz slunečního záření. Odraz je srovnatelný s odrazem z leštěného hliníku a stříbra. Zrcadlovina je aplikována i na velké rovné plochy a polotovary s rozměry až do 2000 mm.