MEGAPLAST je vodeća evropska firma sa dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u proizvodnji različitih vrsta ogledala. U proizvodnji se koriste poslednja dostignuća visokih tehnologija, koje garantuju visoki kvalitet naših proizvoda. Pokriće ogledala je nanešeno u visokom vakuumu, putem vakuum termičkog isparavanja na plazmo-hemijski modifikovanu površinu od RMMA. Pokriće ima visoku sposobnost odražavanja, veoma dobru adheziju i kontrolisanu debljinu, i zaštićeno je dopunski nanesenim metalnim slojem otpornim na koroziju i dekorativnim lakom. Ogledala naše firme su garancija za bezbednost i nadzor, kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru. Spektar ogledala koja su u našoj ponudi je relativno sveobuhvatan, pa se nadamo da će odgovarati zahtevima i najzahtevnijih klijenata.

Najbolji kvalitet i najniže cene!

Garancija za naša ogledala je 60 meseci!


MEGAPLAST Kladno Ltd. тим