Pasqyra të interiorit



Zakonisht pasqyrat e firmës MEGAPLLAST do ti shikoni në supermarketat e zinxhireve të mëdha evropiane, pikave të karburantit, depot e maganizimit, linjat konvejer të ndërmarjeve industriale etj. Pasqyrat tona standarde prodhohen me gomë dekorative të zezë në pereferi, kurse me dëshirën e klienti mud të jenë të bardha. Pjesë nga kompletimi janë dhe elementet e mbërthimit, me ndihmët e të cilave mund të montoni pasqyrat në vendin e dëshiruar nga Ju. Mbajtësi kryesor me të ciln do të rregulloni drejtimin e pasqyrës sipas dëshirës tuaj është me gjatësi 33 cm për të gjitha pasqyrat standarte. Në rast nevoje ne ofrojmë dhe një zgjatje të mbajtësit me nga 10cm.



Pasqyra të interiorit




Lloji Pesha
(kg Bruto/Neto)
Distanca e
kombinuar në (m)
Vëllimi në
Ø 300 0.850 5 0.003
Ø 400 0.940 7 0.006
Ø 500 1.065 8 0.012
Ø 600 1.590 10 0.022
Ø 700 2.060 12 0.031
Ø 800 2.600 13 0.043
Ø 900 3.15 17 0.058
400x600 1.200 10 0.012
600x800 2.100 12 0.032
330x330x380 0.850 5 0.005

* Shuma nga distanca midis vëzhguesi, pasqyra dhe vendi i vëzhguar



Inspection Mirrors Basic


TypeWeight (kg)
Basic1.50


Inspection Mirrors Pro


TypeWeight (kg)
With Flashlight1.70


Mbajtësit