Industrijska ogledala


Industrijska ogledala su prilagođena da obezbeđuju bezopasan rad u industrijskim preduzećima, unutrašnjim magacinskim prostorima i velikim industrijskim objektima. Žuto-crni ram odgovara direktivi ES 92/58, koja određuje zahteve za bezopasnost prilikom manipulacija, kretanja i rada u ovakvim prostorima.Okrugla ogledala


Vrsta Dimenzije
ogledala (mm)
Dimenzije
rama (mm)
Kombinovano
rastojanje (m) *
Težina
(kg Bruto/Neto)
Zapremina
(m3)
INDU 600 600 700 22 6.10 / 4.60 0.079
INDU 900 900 1000 35 10.10 / 7.70 0.201


Pravougaona ogledala


Vrsta Dimenzije
ogledala (mm)
Dimenzije
rama (mm)
Kombinovano
rastojanje (m) *
Težina
(kg Bruto/Neto)
Zapremina
(m3)
INDU 400x600 400x600 500x700 22 5.80 / 4.90 0.051
INDU 600x800 600x800 700x900 30 9.00 / 7.00 0.121
INDU 800x1000 800x1000 900x1100 35 13.30 / 10.60 0.196

* Zbir rastojanja između posmatrača, ogledala, i mesta koje se posmatraDržači