ReflektorëReflektorët përdoren për reflektimin e llambave dhe fotovoltaikave me anë të pasqyrave. Ata janë elemente të konstrukcionit të pajisjeve të rrezatimit dhe të koncentratorëve diellorr (CST). Veshja e pasqyrave është shtruar në vakuum të lartë dhe siguron reflektim efikas të rrezeve të diellit. Mund të krahasohet me ata të aluminit dhe të argjentit të lustruar. Mbulesa mund të vendoset mbi rafshira të mëdha të formuara paraprakisht me përmasa deri 2000mm.