ΚάτοπτραΤα κάτοπτρα χρησιμοποιούνται καθώ αντανακλαστικά κάτοπτρα για λάμπες, φωτοβολταϊκή. Αυτά είναι στοιχείο από την κατασκευή των μηχανημάτων φωτισμάτων και μηχάνημα για ηλιακή συγκέντρωση (CST). Το αντανακλαστικό στρώμα έχουν βάλλει σε υψηλό κενό και ασφαλίζει αποδοτική αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία. Συγκρίνεται με αυτό του αλουμίνιου λούστρων και ασήμι. Το στρώμα μπορεί να επιφέρει επάνω στις επίπεδες επιφάνειες με μεγάλες διαστάσεις και προκαταβολικές μορφοποιημένες επιφάνειες με διαστάσεις ως 2000mm.