ReflektoriReflektori se koriste kao ogledalni reflektori za lampe i fotovoltaike. Oni su element konstrukcije rasvetnih sistema i solarnih koncentratora (CST). Pokriće ogledala je nanešeno u visokom vakuumu i obezbeđuje efektivno reflektovanje sunčevih zraka. Uporedivo je sa pokrićem od poliranog aluminijuma i srebra. Pokriće može da se nanosi na velike pljosnate i prethodno izlivene površine, dimenzija do 2000 mm.