ReflektörlerReflektörler lamba ve fotovoltaikler için ayna yansıtıcıları olarak kullanılır. Reflektörler ışınlama sistemlerinin ve güneş yoğunlama sistemlerinin yapımından bir elemandır (CST). Ayna tabaksı yüksek vakum ortamında koyulmuştur ve güneş ışınların etkili yansıtmasını sağlar. Parlatılmış alüminyum ile gümüşle kıyaslanabilir. Tabaka iri gabarili yüzeylere ve evvelinden form verilmiş 2000 mm’ye kadat yüzeylere koyulabilir.